گفتار درمانی آیران

اعضای تیم تخصصی آیران

عاطفه مؤذنی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

  حیطه تخصصی : لکنت ، اختلالات تولیدی / تلفظی

   

  میثم شفیعی

  کارشناس ارشد گفتاردرمانی

   حیطه تخصصی : لکنت ، اتیسم

   مسلم قاسمی

   کارشناس ارشد گفتاردرمانی

      حیطه تخصصی : اختلالات زبانی ( تاخیر در رشد گفتار و زبان ، کودکان کم توان ذهنی ، اتیسم ، سی پی ، کم شنوایی ) ، اختلالات تولیدی / تلفظی

     

    ارسال دیدگاه